Office leather desk with computer, supplies and coffee

By 21 września 2015 No Comments

Office leather desk table with computer, supplies and coffee cup. Top view with copy space

Author Mateusz Zaród

Creative Director Kobold PR. Z agencją związany od 2009 roku. Koordynuje i nadzoruje pracę zespołu. Jest autorem wielu akcji i kampanii prowadzonych przez agencję. W 2014 roku opracowany i prowadzony przez niego projekt otrzymał najważniejszą branżową nagrodę „Złoty Spinacz” w kategorii lobbing medialny. Wcześniej dziennikarz wydawanego przez Axel Springer Dziennika Polska Europa Świat.

More posts by Mateusz Zaród

Leave a Reply

Jak skuteczną komunikacją wpływać na rozwój mojej firmy?

TAK, Chcę wiedzieć