Kobold Public Relations

ul. Karłowicza 13, Katowice 40-145

tel: 603 086 828
email: kobold@koboldpr.pl

Aleksandra Ślifirska
Managing Director

tel. 603 086 828
e-mail: a.slifirska@koboldpr.pl

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Firma

Temat

Treść

Kobold Public Relations Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-134) przy ul. Iłłakowiczówny 19b/12, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340001, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 PLN, NIP 6342727760.